Close
Sisco Vias tanke

Vi vill lyfta fram livsstilsresor som är hållbara och djurvänliga genom att samarbeta med arrangörer som delar vår vision om att upptäcka världen utan alltför stor påverkan på miljön. Också på vår blogg vill Sisco Via öka medvetenheten och kunskapen genom att inspirera och ge bra tips och råd för att underlätta att göra aktiva val. Resor skapar minnen för livet och berikar oss som människor eller som HC Andersen sa: ”att resa är att leva”. 

Men när vi reser lämnar vi spår efter oss och det är då viktigt att vi tar vårt ansvar för att spåren ska bli så små som möjligt. Det handlar mycket om vilken attityd och vilket beteende vi väljer att ha när vi reser. Förändringar sker inte över en natt, men vi tycker att det är bättre att göra någonting än att inte göra någonting alls.